İş Makinesi Tescili - Gördes Ticaret ve Sanayi Odası
 

İş Makinesi Tescili

İş Makinesi Tescili

İş Makinası Tescili

Odaya hitaben yazılmış iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe

1 - İş makinesinin sahiplik belgesi. (Aşağıdaki belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı ve ya noter tasdikli sureti verilecektir.)
2 - Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisini ödendiğine dair makbuz)
3 - Noter satış senedi
4 - Veraset ilanı ve ya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi
5 - Makine üzerinde tadilat yapılmış ise, bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve il sanayi ve ticaret müdürlüklerince onaylanmış tadilat projesi getirilecek.
6 - Teknik belge (Varsa makineye ait teknik belge getirilir)