K yetki Belgesi - Gördes Ticaret ve Sanayi Odası
 

K yetki Belgesi

K yetki Belgesi

K1 Belgesi

K1 Belgesinin İlk Kez Alınması

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI

 

1 - Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Gerçek Kişiler için FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs, Tüzel Kişiler için FR-OS-014-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şirket dilekçe örnekleri aşağıdadır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları tarafımızdan sorgulanacaktır.
3 – Tüzel kişiliklerde firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri fotokopisi,
4 – Tüzel kişiliklerde yetkilinin atandığı ticaret sicil gazetesinin onaylı sureti,
5 – Tüzel kişiliklerde Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
6 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
7 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
8 - Yetki belgesi alacak olan gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 50 ton araçların kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasitelerinin olması,
9 – Tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir.
(Söz Konusu şartın, yetki belgesi alınış tarihinden itibaren 6 Ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir).
10 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2023 tarihine kadar sağlanmalıdır)


ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal Ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. Hususi olarak tescil edilen araçlar K1 belgesine eklenememektedir. Kiralanan araçlar eklenemez.

2- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekalet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.

3- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir. Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.

4 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c,ç maddeleri gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan ve sigortası yaptırılmayan taşıtlar, yetki belgesinden re’sen Bakanlık sistemi üzerinde düşülecektir.


K1 (Ö) BELGESİNİN İLK KEZ ALINMASI


TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI


1-K1(Ö) yetki belgesi almak isteyenlerden, özel amaçlı olarak tescil edilmiş olması dışında, tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz.

2-K1(Ö) yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, özel amaçlı olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus, 1 adet özmal birim taşıta sahip olması şarttır.

Ticari taşımacılık yapacak şahıslar için (K1 ve K1* K(Ö) yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi,
• Ruhsat Fotokopisi,
• Vergi Levhası Fotokopisi,

Ticari taşımacılık yapacak tüzel kişilikler için (K1, K1*, K1(Ö) yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi,
• İmza Sirkü Fotokopisi,
• Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı, (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Yetkililerin atandığını gösteren son ticaret sicil gazetesi aslı gibi onaylı sureti, (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Vergi Levhası Fotokopisi,
• Ruhsat Fotokopileri,


K1 : Kamyon ve Kamyonet cinsi ticari araçlar ile tonaj şartı sağlanması durumunda nakliyecilik faaliyeti yapılabilir.

K1(Ö) : Özel Amaçlı tescilli Kamyon ve Kamyonet cinsi araçlar ile kurtarıcı faaliyeti yapılabilmektedir.


K1* Belgesi

K1* Belgesinin İlk Kez Alınması

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI
 
1 - Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Gerçek Kişiler için FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs, Tüzel Kişiler için FR-OS-014-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şirket dilekçe örnekleri aşağıdadır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları tarafımızdan sorgulanacaktır.
3 - Tüzel kişiliklerde firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri fotokopisi,
4 – Tüzel kişiliklerde yetkilinin atandığı ticaret sicil gazetesinin onaylı sureti,
5 – Tüzel kişiliklerde Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
6 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
7 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
8 - Yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasitelerinin 3500 kg geçmemiş (kamyonet) olması,
10 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2023 tarihine kadar sağlanmalıdır)

ÖNEMLİ NOTLAR:

K1* : Kamyonet cinsi araçlar azami yüklü ağırlığı 3500 kg ve aşağısı ile nakliyecilik faaliyeti yapılabilir. Ayrıca 3500 kg aşağısı araçlar ile kurtarıcı faaliyeti yapılabilmektedir.

1 - Yurt içi eşya/yük taşımalarında, K1* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal “Ticari” taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. Hususi olarak tescil edilen araçlar K1* belgesine eklenememektedir. Kiralanan araçlar eklenemez.

2- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekalet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.

3- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir. Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.
 
4-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c,ç maddeleri gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan ve sigortası yaptırılmayan taşıtlar, yetki belgesinden re’sen Bakanlık sistemi üzerinde düşülecektir.

Ticari taşımacılık yapacak şahıslar için (K1* yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi,
• Ruhsat Fotokopisi,
• Vergi Levhası Fotokopisi,

Ticari taşımacılık yapacak tüzel kişilikler için (K1* yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi,
• İmza Sirkü Fotokopisi,
• Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı, (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Yetkililerin atandığını gösteren son ticaret sicil gazetesi aslı gibi onaylı sureti, (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Vergi Levhası Fotokopisi,
• Ruhsat Fotokopileri.

K2 ve K2* Belgesi

K2 ve K2* Belgesinin İlk Kez Alınması

ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI


1 - Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Gerçek Kişiler için FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs, Tüzel Kişiler için FR-OS-014-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şirket dilekçe örnekleri aşağıdadır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 - Tüzel kişiliklerde firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri fotokopisi,
3 – Tüzel kişiliklerde yetkilinin atandığı ticaret sicil gazetesinin onaylı sureti,
4 – Tüzel kişiliklerde Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
5 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
6 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
7 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2023 tarihine kadar sağlanmalıdır)

ÖNEMLİ NOTLAR:
 
1 - K2 belgesi kamyon ve kamyonet taşıt türleri eklenebilir, K2* belgesi ise sadece kamyonet taşıt türü (azami yüklü ağırlığı 3500 kg ve aşağısı) eklenebilir. Ticari amaçlı taşımacılık yapılamaz. Hususi taşımacılık yapılabilir. Kiralanan araçlar eklenemez.
 
2 - Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir. (Zorunlu değildir.)

3 - Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekalet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.

4-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c,ç maddeleri gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan ve sigortası yaptırılmayan taşıtlar, yetki belgesinden re’sen Bakanlık sistemi üzerinde düşülecektir.

Hususi taşımacılık yapacak şahıslar için, (K2 ve K2* K yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• Ruhsat fotokopisi

Hususi taşımacılık yapacak tüzel kişilikler için, (K2, K2* yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• İmza Sirkü Fotokopisi (aslı getirilmelidir)
• Vergi Levhası Fotokopisi
• Oda Kayıt Belgesi aslı (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Yetkililerin atandığını gösteren son ticaret sicil gazetesi aslı gibi onaylı sureti
• Ruhsat Fotokopileri


K3 Belgesi

K3 Belgesinin İlk Kez Alınması

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK TAŞINMA EŞYASI TAŞIMACILIĞI

 

1 - Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Gerçek Kişiler için FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs, Tüzel Kişiler için FR-OS-014-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şirket dilekçe örnekleri aşağıdadır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları tarafımızdan sorgulanacaktır.
3 - Tüzel kişiliklerde firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri fotokopisi,
4 – Tüzel kişiliklerde yetkilinin atandığı ticaret sicil gazetesinin onaylı sureti,
5 – Tüzel kişiliklerde Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
6 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
7 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
8 - Yetki belgesi alacak olan gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş 2 birim (Kapalı kasa) araç ile en az 35 ton kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasite şartını sağlaması gereklidir.
9 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir.
(Söz Konusu şartın, yetki belgesi alınış tarihinden itibaren 6 Ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir).
10 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2023 tarihine kadar sağlanmalıdır)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 – Ev ve Büro eşyası taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal Ticari ve Kapalı kasa olarak tescil edilmiş olmaları zorunludur

2- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir. Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.

3 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c,ç maddeleri gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan ve sigortası yaptırılmayan taşıtlar, yetki belgesinden re’sen Bakanlık sistemi üzerinde düşülecektir.
 
Evden eve eşya, büro taşımacılığı yapacak şahıslar için, (K3 yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• Ruhsat Fotokopisi
• Vergi Levhası Fotokopisi

Evden eve eşya, büro taşımacılığı yapacak tüzel kişilikler için, (K3 yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• İmza Sirkü Fotokopisi (aslı getirilmelidir)
• Vergi Levhası Fotokopisi
• Oda Kayıt Belgesi aslı (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Yetkililerin atandığını gösteren son ticaret sicil gazetesi aslı gibi onaylı sureti
• Ruhsat Fotokopileri

K Belgesi Vizesi

K1, K1* ve K1(Ö) Belgesinin Vizesi

1 - Yetki Belgesi Vize/Yenileme Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Gerçek Kişiler için FR-OS-016-00 K Yetki Belgesi Yenileme Dilekçesi Şahıs, Tüzel Kişiler için FR-OS-017-00 K Yetki Belgesi Yenileme Dilekçesi Şirket dilekçe örnekleri aşağıdadır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları tarafımızdan sorgulanacaktır.
3 – Tüzel kişiliklerde firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri fotokopisi,
4 – Tüzel kişiliklerde yetkilinin atandığı ticaret sicil gazetesinin onaylı sureti,
5 – Tüzel kişiliklerde Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
6 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
7 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
8 - Yetki belgesi alacak olan gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 50 ton araçların kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasitelerinin olması zorunludur. Şart sağlanmadığı durumunda yenileme işlemi yapılamaz.
9 – K1 yetki belgesi sahibi tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir. (Söz Konusu şartın, yetki belgesi alınış tarihinden itibaren 6 Ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir). Şartın sağlanmaması durumunda, işlemin yapılabilmesi için Bakanlık tarafından cezai işlem uygulanması adına ayrı dilekçe alınacaktır.
10 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2023 tarihine kadar sağlanmalıdır)


ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal Ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. Hususi olarak tescil edilen araçlar K1 belgesine eklenememektedir. Kiralanan araçlar eklenemez.

2- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekalet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.

Ticari taşımacılık yapan şahıslar için (K1 ve K1* K(Ö) Yenileme İşlemi için)

• Müracaat Dilekçesi,
• Ruhsat Fotokopisi,
• Vergi Levhası Fotokopisi,

Ticari taşımacılık yapan tüzel kişilikler için (K1, K1*, K1(Ö) Yenileme İşlemi için)

• Müracaat Dilekçesi,
• İmza Sirkü Fotokopisi,
• Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı, (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Yetkililerin atandığını gösteren son ticaret sicil gazetesi aslı gibi onaylı sureti, (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Vergi Levhası Fotokopisi,
• Ruhsat Fotokopileri,


K2 ve K2* Belgesinin Vizesi


1 - Yetki Belgesi Vize/Yenileme Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Gerçek Kişiler için FR-OS-016-00 K Yetki Belgesi Yenileme Dilekçesi Şahıs, Tüzel Kişiler için FR-OS-017-00 K Yetki Belgesi Yenileme Dilekçesi Şirket dilekçe örnekleri aşağıdadır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 – Tüzel kişiliklerde firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri fotokopisi,
3 – Tüzel kişiliklerde yetkilinin atandığı ticaret sicil gazetesinin onaylı sureti,
4 – Tüzel kişiliklerde Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
5 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
6 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
7 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (Şart, 31.12.2023 tarihine kadar sağlanmalıdır)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekalet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.
2-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.

Hususi taşımacılık yapacak şahıslar için, (K2 ve K2* K yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• Ruhsat fotokopisi

Hususi taşımacılık yapacak tüzel kişilikler için, (K2, K2* yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• İmza Sirkü Fotokopisi (aslı getirilmelidir)
• Vergi Levhası Fotokopisi
• Oda Kayıt Belgesi aslı (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Yetkililerin atandığını gösteren son ticaret sicil gazetesi aslı gibi onaylı sureti
• Ruhsat Fotokopileri


K3 Belgesinin Vizesi

1 - Yetki Belgesi Vize/Yenileme Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Gerçek Kişiler için FR-OS-016-00 K Yetki Belgesi Yenileme Dilekçesi Şahıs, Tüzel Kişiler için FR-OS-017-00 K Yetki Belgesi Yenileme Dilekçesi Şirket dilekçe örnekleri aşağıdadır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 – Tüzel kişiliklerde firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri fotokopisi,
3 – Tüzel kişiliklerde yetkilinin atandığı ticaret sicil gazetesinin onaylı sureti,
4 – Tüzel kişiliklerde Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
5 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
6 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
7 - Yetki belgesi alacak olan gerçek kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş 2 birim araç ile en az 35 ton kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasite şartını sağlaması,
8 – K3 yetki belgesi sahibi tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir. (Söz Konusu şartın, yetki belgesi alınış tarihinden itibaren 6 Ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir). Şartın sağlanmaması durumunda, işlemin yapılabilmesi için Bakanlık tarafından cezai işlem uygulanması adına ayrı dilekçe alınacaktır.
9 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (Şart, 31.12.2023 tarihine kadar sağlanmalıdır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:


1- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekalet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.
2- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir. Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.
3- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.

Evden eve eşya, büro taşımacılığı yapacak şahıslar için, (K3 yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• Ruhsat Fotokopisi
• Vergi Levhası Fotokopisi

Evden eve eşya, büro taşımacılığı yapacak tüzel kişilikler için, (K3 yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• İmza Sirkü Fotokopisi (aslı getirilmelidir)
• Vergi Levhası Fotokopisi
• Oda Kayıt Belgesi aslı (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Yetkililerin atandığını gösteren son ticaret sicil gazetesi aslı gibi onaylı sureti
• Ruhsat Fotokopileri


Devir İşlemleri

K Türü Yetki Belgesi (Devir) El Değiştirme Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Vefat/Ölüm Nedeni ile K Türü Yetki Belgesinin Devri


*** Vefat eden kişinin mirasçıları arasında yapılacak olan devir işlemidir ve belgeyi devir alacak olan kişiye diğer mirasçılar feragatname vermek zorundadır.

1 – Belgeyi devir alacak olan kişinin müracaat dilekçesi, (FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs)
2 – Vefat edenin ölüm belgesi fotokopisi,
3 – Onaylı Mirasçılık Belgesi fotokopisi,
4 - Noterden feragatname aslı (Feragatname içeriğinde, Yetki belge Numarası ile U-NET numarası yazılı olması gereklidir.)
5 - Vergi levhası fotokopisi, (K1, K1*, K1 (Ö) ve K3 belgeleri için)
6 - Araç ruhsat fotokopileri, (K1, K1*, K1 (Ö) ve K3 belgeleri için araçlar ticari olmalıdır, K3 belgesi için kapalı kasa olma şartı aranmaktadır)

Şahıstan Şahsa K Türü Yetki Belgesi Devri (1. Derece yakınlar arasında)

*** Şahıstan şahsa devir işlemleri anne, baba, çocuk, kardeş ve eş arasında olabilen devir işlemlerini kapsamaktadır. Kişilerin sağ olması gerekmektedir.

Devir Eden Kişinin Hazırlayacağı Evraklar

1 - Devir edecek olandan devir dilekçesi (FR-OS-031-00 K Yetki Belgesi Şahıstan Şahsa Devir Dilekçesi)
2 - Vukuatlı Nüfus Cüzdan Kayıt Sureti (Tek evrak üzerinde devir eden kişi ile devir alacak kişinin yakınlığı aynı belgede görüleceğinden dikkat edilmesi gereklidir)


Devir Alacak Kişinin Hazırlayacağı Evraklar

1 - Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs)
2 - Vergi levhası fotokopisi, (K1, K1*, K1 (Ö) ve K3 belgeleri için)
3 -  Araç ruhsat fotokopileri, (K1, K1*, K1 (Ö) ve K3 belgeleri için araçlar ticari olmalıdır, K3 belgesi için kapalı kasa olma şartı aranmaktadır)
 

Şahıstan Şirkete Devir İşlemi Hakkında

Şahıstan şirkete devir yapılabilmesi için devredecek kişi şirkete en az %25 ortak olması gereklidir. Konu hakkında yapılacak işlemler için telefon ile bilgi alınız.


ÖNEMLİ NOTLAR:

1-) Devir İşleminin gerçekleşebilmesi için devir alacak kişinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen yetki belgesi genel ve özel şartlarının sağlaması gerekmektedir.

2-) Vekâletli işlemlerde ilgili vekâlette T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekâlet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.

3-) Vefattan dolayı oluşacak devir işlemlerinde yetki belgesinin geçerlilik süresi içerisinde başvuru sağlanabilir.

Taşıt İlave ve Düşümü

K Belgesi Taşıt İlave ve Düşümü

 

ARAÇ İLAVESİ

1 – Taşıt İlave/Ekleme Dilekçesi FR-OS-015-00 K Yetki Belgesi Taşıt İlave Düşüm Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.

2 – Taşıt Kartı talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopisi, aracın vizesi geçmemiş olacaktır.
 
ARAÇ DÜŞÜMÜ

1 - Taşıt Düşüm Dilekçesi FR-OS-015-00 K Yetki Belgesi Taşıt İlave Düşüm Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.

2 - Düşülecek araca ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesi fotokopisi eklenmelidir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Vekâletli işlemlerde ilgili vekâlette T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekâlet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.

2- Tüzel Kişiliklerde yukarıda belirtilen belgelere ek olarak şirkete ait imza sirküsü fotokopisi eklenmelidir.

3- K1, K1(Ö) tüzel kişilikler ile K3 gerçek ve tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir.
(Söz Konusu şartın, yetki belgesi taşıt ilave işlemi sırasında yerine getirilmiş olması gerekmektedir).(Şartın sağlanmaması durumunda, işlemin yapılabilmesi için Bakanlık tarafından cezai işlem uygulanması adına ayrı dilekçe alınacaktır.)