Kapasite Raporu - Gördes Ticaret ve Sanayi Odası
 

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu

Odamızca Kapasite raporu düzenlenebilmesine ilişkin 16/05/1975 tarih ve 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklere göre,

İşyerine ait binanın bulunması, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut, makine ve teçhizatın kurulu olması, kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır. Bu koşullar sağlanmadığı taktirde kapasite raporu düzenlenemez.

1. Odaya hitaben dilekçe

2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 adet fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecektir),

3. Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,

4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SKG hizmet dökümü ve işyeri SGK numarası (SGK bildirgenizdeki adres ile üretimde faaliyet gösterdiğiniz adresin aynı ve güncel olması gerekmekte olup, söz konusu adresler uyuşmuyor ise başvuru öncesinde güncelleyiniz),

5. İşyerinde, firma envanterine kayıtlı olan makine ve teçhizatın dökümü; söz konusu firma adına yetkili kişinin imzası ve firma tarafından kaşelenmiş hali ile getirilmelidir. Kapasite Raporu, üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne onaya gönderilmeden önce güncel makine listesinin Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı hali ile Odamıza gönderilmelidir (listenin alt kısmına, makine ve teçhizatın toplam sermaye kıymetler değeri yazılmalıdır),

6. Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin ve ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira sözleşmesi,

7. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,

8. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka Tescil Belgesi, Patent Kullanım Belgesi, Know-How sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre İzin Belgesi, HACCP belgesi vb.)

9. Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

10. Kapasite Raporu Başvuru Formu (ön sayfa bilgilerinin doldurulması gerekmektedir).